Ed. Secundària

Durant aquesta etapa seguim acompanyant molt d'aprop als nostres alumnes en el seu procés de formació, procurant que els valors cristians i vicencians continuïn sent l’eix de la seva vida.

En un ambient acollidor, proper i de confiança fomentam els idiomes, les noves tecnologies i l’educació emocional. El nostre màxim objectiu és proporcionar als nostres alumnes una formació integral que afavoreixi el seu ple desenvolupament per a ser competents i aptes per a la vida.

Cursos de Ed. Secundària
Profesorado de Ed. Secundària