Qui som?BENVINGUDA

Benvinguts al Col·legi Sant Josep de Maó una escola en més de 140 anys d’història on han passat moltes generacions de maonesos i maoneses i que segueix oferint una educació en valors basats en els idearis de Sant Vicent de Paul i Maria Lluïsa de Marillac.

Amb una oferta educativa que va 4t EI a 4t ESO, on es dona molta importància els idiomes, noves tecnologies i l’experiència professionals dels educadors que ens envolten.


TREBALL AMB EL PEDIC

El PEDIC és el plan educatiu del centre que relaciona les competencies amb les dimensions de les persones, en aquest cas, els nostres alumnes. 

Feim es PEDIC per:

  • “Per saber més i servir millor"

  • “Per formar persones que siguin llavors en una societat que necessita canvis"

  • "Per a educar persones en la infinita creativitat de l'amor"


El VALOR d'aquest curs és "CUIDA I ESTIMA"

MISSIÓ I VISIÓ

La nostra missió es basa en educar nens/es, adolescents i joves des d’una visió cristiana, segons el model de Sant Vicenç de Paül i de Santa Lluïsa de Marillac, proporcionant-los una formació integral de qualitat que afavoreixi la seva autonomia, el seu sentit crític i el seu compromís social. Els nostres centres prioritzen l’atenció a les persones més vulnerables i en risc d’exclusió social i constitueixen un conjunt d’obres educatives sostenibles.La nostra visió està formada per diferents punts:

1. Oferir un ensenyament que afavoreixi l’èxit acadèmic de cada alumne segons les seves necessitats educatives i el seu ritme d’aprenentatge, avançant en l’aplicació dels criteris d’»escola inclusiva».

2. Crear espais i temps – mitjançant un acurat projecte Educatiu-Pastoral – que permetin forjar al nostre alumnat una escala de valors pròpia que afavoreixi el seu creixement personal en totes les dimensions: autoconeixement, interioritat, sentit crític, aprofundiment en la fe cristiana, compromís, resiliència…

3. Accentuar la motivació i l’estímul dels alumnes, mitjançant la cura de l’acció tutorial i de l’orientació, perquè aconsegueixin el màxim desenvolupament de llurs potencialitats i la seva inserció responsable en la societat.

4. Impulsam la formació integral dels alumnes a la llum dels valors de l’Evangeli.

5. Ser centres educatius que destaquin per la seva modernitat i per la dignificació en els espais, els mitjans i les metodologies; col·legis que cridin l’atenció en el seu entorn per l’atractiu i per la rellevància de la tasca educativa que s’hi desenvolupa.

6. Possibilitar una experiència real i constant en la construcció d’una societat més justa, acostant-se a la realitat de les obres socials, establint-hi sinergies de col·laboració constant amb els projectes formatius dels nostres Centres

7. Incentivar la implicació i la participació de les famílies en l’acció educativa, així com la col·laboració activa en un projecte comú.

8. Fer de la diversitat social i cultural una font de riquesa i d’estímul, arrelant amb la realitat de cada centre educatiu i el seu entorn, obrint les nostres estructures i projectes per afavorir la integració i cohesió amb les institucions del nostre àmbit més proper

9.Estimulam la vocació d’educador cristià del professorat dels nostres centres.

10.Gestionam i mantenim centres educatius així com centres culturals, de convivència o esportius que desenvolupin activitats escolars, formatives, culturals, musicals, esportives, socials i d’esplai i temps lliure, sempre i quan aquests centres tenguin un ideari o caràcter propi catòlic, d’acord amb la legalitat educativa.

11.Proporcionar una oferta competitiva d’activitats de temps lliure que completi la nostra proposta de formació integral de cada alumne.

12. Afavorir un clima d’acollida, de proximitat i de senzillesa que resulti estimulant per als membres de la comunitat educativa i els convidi a comprometre’s, a implicar-se i a participar responsablement en els desafiaments del nostre Projecte Educatiu.

13. Ens dirigim a tots, preferentment a les persones desfavorides econòmicament o socialment.

14. Assessoram les Titularitats dels centres educatius que ho sol·licitin i oferim la nostra experiència per trobar alternatives de futur per als seus centres.

15. Establim i mantenim el caràcter propi catòlic en el context de la legislació vigent en cada moment, fent ús de la facultat d’establir i mantenir el caràcter propi catòlic dels nostres centres