Ed. Primària

A l'etapa de primària oferim als nostres alumnes una educació adreçada al seu desenvolupament integral, i a la seva competència per desenvolupar-se en la societat actual. Des d'un ambient motivador i de proximitat personal entre tots els membres de la comunitat, enfoquem aquesta etapa des de: 

Una educació en valors. 

La nostra escola, inspirada en els nostres fundadors, Vicente de Paúl i Luisa de Marillac, fonamenta els seus esforços en la integració social dels alumnes, l'ajuda als més necessitats, i la valoració del coneixement per servir els altres. 

Les noves tecnologies. 

Posem els avenços tecnològics al servei de l'educació i preparem els nostres alumnes per a la vida, ensenyant-los a comprendre i valorar, amb esperit crític, les diferents formes d'expressió que són habituals a la nostra societat. 

L'atenció a la diversitat. 

Atenem a la diversitat oferint una educació adequada a cada alumne/a segons les necessitats educatives i el ritme d'aprenentatge. 

Metodologia. 

Utilitzem una metodologia oberta, flexible, actualitzada, en millora permanent, que condueix al desenvolupament de capacitats, hàbits de treball i destreses intel·lectuals, aconseguint un bon nivell educatiu.

Cursos de Ed. Primària
Professorat de Ed. Primària