BEQUES

AJUDES DE MENJADOR

Ajudes individualitzades de menjador per a alumnes que durant aquest curs cursin estudis a centres docents públics i concertats no universitaris, en els nivells de segon cicle d’educació infantil, primàries i secundàries i presentin la sol·licitud en els terminis establerts. Les ajudes es concediran per motius socioeconòmics o bé per motius de transport.

Informació i fulls de sol·licitud a la web del Govern Illes Balears:

 

https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_individualitzats_de_menjador_novetat/