Ed. Primària

A l'etapa de primària oferim als nostres alumnes una educació adreçada al seu desenvolupament integral, i a la seva competència per desenvolupar-se en la societat actual. Des d'un ambient motivador i de proximitat personal entre tots els membres de la comunitat, enfoquem aquesta etapa des de: 

Una educació en valors. 

La nostra escola, inspirada en els nostres fundadors, Vicente de Paúl i Luisa de Marillac, fonamenta els seus esforços en la integració social dels alumnes, l'ajuda als més necessitats, i la valoració del coneixement per servir els altres. 

Les noves tecnologies. 

Posem els avenços tecnològics al servei de l'educació i preparem els nostres alumnes per a la vida, ensenyant-los a comprendre i valorar, amb esperit crític, les diferents formes d'expressió que són habituals a la nostra societat. 

L'atenció a la diversitat. 

Atenem a la diversitat oferint una educació adequada a cada alumne/a segons les necessitats educatives i el ritme d'aprenentatge. 

Metodologia. 

Utilitzem una metodologia oberta, flexible, actualitzada, en millora permanent, que condueix al desenvolupament de capacitats, hàbits de treball i destreses intel·lectuals, aconseguint un bon nivell educatiu.

Cursos de Ed. Primària
Professorat de Ed. Primària
Hope Godfrey
Neus Ferrà
Gemma Florit
Toni Ballester
Montse Barber
Esther Parpal
Carlos Termis
Juanlu Carretero
Marc Pons
Montse Farrés