Educació Primària- 6è
Adreça sites 6è de primària
Jornada de Convivència

Fecha : miércoles día 11 de octubre

¿Qué entra en el examen de Mates?

- operaciones combinadas

- potencias

- potencias de base 10

- números romanos

- números de hasta 9 cifras


ortografia i gramàtica

 Hola equip, aquí vos deix lla llista de continguts que entren en el control de CATA que tenim es dijous dia 16 de noviembre. Recordau a estudiar teoria del llibre de català. 

- la comunicació 

- els signes de puntuació 

- l'oració - clases

- subjecte i predicat amb els seus nuclis

- formació noms i adjectius,  (pendente de fer)